A hárommillió forintos, vagy annál magasabb törzstőkével rendelkező korlátolt felelősségű társaságok esetén 2014. március 15-ét követő első létesítő okirat (társasági szerződés vagy alapító okirat) módosításával egyidejűleg kellett a változtatást elvégezni. Az ilyen korlátolt felelősségű társaságok rendelkezéseinek az ú Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) rendelkezéseivel való összehangolásának határideje 2016. március 15. volt.

Ugyanakkor azon korlátolt felelősségű társaságoknak, ahol a szavatolótőke nem éri el a hárommillió forintot, illetve az új Ptk-val még összhangban nem álló zártkörűen és nyilvánosan működő részvénytársaságoknak a fenti módosításról legkésőbb 2017. március 15-ig kell intézkedniük.

Ha a társaság a tőkeemelés feltételeiről gondoskodni nem tud, úgy legfőbb szervének a fenti határidőig döntenie kell a cég átalakulásáról, hogy jogszerű működését biztosítsa. A változásbejegyzési kérelmek elektronikus benyújtására a cég jogi képviselőjének a döntéstől számított 30 nap áll rendelkezésére, azaz legkésőbb 2017. április 14-ig ezen kérelmeknek a cégbírósághoz be is kell érkeznie.

Az átmeneti rendelkezéseket tartalmazó Ptké. 12. § (2) bekezdése szerint illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet a cégbírósághoz benyújtani változásbejegyzési kérelmet, feltéve hogy az ahhoz csatolandó létesítő okirat módosítása kizárólag a Ptk. rendelkezéseihez történő igazítás, illetve a Ptk. eltérést engedő szabályainak alkalmazása miatti módosításokat tartalmaz. Azonban ha a cég egyéb cégadatot érintő változást is bejelent (pl. székhelyben vagy a tagok adataiban nekövetkezett változás), abban az esetben az e cégadat módosítására vonatkozóan egyébként fizetendő 15 ezer forint illetéket és 3 ezer forint közzétételi költségtérítést kell fizetni, de a tőkeemeléssel összefüggésben nem kell az illetéktörvény által a törzstőkében, alaptőkében bekövetkező változásra irányadó 40 000 Ft illetéket leróni.

Azokat a cégeket, amelyek a fenti kötelezettségének határidőn belül nem tesznek eleget, a cégbíróság pénzbírsággal sújtja.

Amennyiben még nem gondoskodott a fenti jogszabályi feltételek teljesítéséről vagy kérdései lennének, keresse irodánkat bizalommal!